" />
Magyar | English | Español | Srpski
  Felhasználási Feltételek  

Adatvédelmi nyilatkozat

Általános Felhasználási Feltételek


Ez a megállapodás a felek közötti kölcsönös feltételeket és kikötéseket rögzíti, amelyek alkalmazandóak a Numis.hu aukciós portál (Szolgáltatás, Numis.hu vagy numis.hu) használata során. A Medi-Tuksa Betéti Társaság a www.numis.hu szolgáltatója (6723 Szeged, Sándor u. 12. továbbiakban: Medi-Tuksa Bt., Szolgáltató, Üzemelteto, Adatkezelo) magára nézve kötelezonek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. A Regisztrációs lapon az "Elfogadom a feltételeket és az adatvédelmi szabályzatot" bejelölésével a Szolgáltatás igénybe vevoje (Ön, Felhasználó) szerzodést köt a Szolgáltatóval, amellyel elfogadja a Medi-Tuksa Bt. által üzemeltetett www.Numis.hu aukciós portál szabályzatát és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásokat az http://numis.hu weboldal használatára vonatkozóan.
A Medi-Tuksa Bt. által muködtetett Numis.hu aukciós portál a termékeket kínálók, és azokra licitálók között kizárólag információközvetítoi szerepet tölt be.
A Medi-Tuksa Bt. fenntartja a jogot jelen szerzodés egyoldalú módosítására és vállalja, hogy az esetleges változtatásokról a leheto legrövidebb idon belül tájékoztatja a Felhasználókat jól látható helyen.

1. Regisztráció és felhasználóvá válás

A Medi-Tuksa Bt. által muködtetett Numis.hu aukciós- és kereskedelmi portál szolgáltatásait igénybe vehetik mindazok, akik az érvényben lévo törvény értelmében erre jogosultsággal rendelkeznek. A Felhasználóvá válhat bárki, aki az ingyenes regisztrációt követoen pontos és valós adatait megadta (teljes név, cím, telefonszám, születési dátum, e-mail cím) és jelen Felhasználói Feltételeket elfogadta.

1.2. Az Numis.hu regisztrációs szintjei:

A Numis.hu oldalon csak egy regisztrációs szint érheto el.

1.2.1. Regisztrált Státusz:

Amennyiben a Felhasználó szeretné igénybe venni az Numis.hu vásárlási szolgáltatásait, ehhez elozetes regisztrációra van szükség, amely ingyenes. A regisztráció során Szolgáltató ellenorzi, hogy a felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címe valós-e. A felhasználó által megadott e-mail címre a szolgáltató küld egy e-mailt amelyben a ellenorzéshez szükséges link található. Felhasználó a megküldött linkre kattintva hitelesíti regisztrációját, ezáltal jogosulttá válik az alábbi szolgáltatás igénybevételére: vásárolhat és eladhat.

2. Felhasználói kötelezettségek
A Felhasználó felel a regisztráció során megadott adatok valódiságáért, pontosságáért, továbbá köteles a regisztrációnál megadott adataiban történo bármilyen változást a „személyes adatlapján” feltüntetni. Amennyiben Üzemelteto tudomására jut, hogy a Felhasználó nem valós adatokkal regisztrált, felhasználói fiókját felfüggesztheti.
Egy felhasználó kizárólag csak egy felhasználói fiókkal rendelkezhet. Jelen szabályzat megsértésének következménye a Felhasználó hozzáférésének korlátozása, illetve megszüntetése lehet.

A vevonek lehetosége van az eladótól az áru megvásárlása elott bovebb felvilágosítást kérni a numis.hu rendszerén keresztül. Az adásvétel az eladó és vevo közötti kölcsönös infomáció csere alapján jön létre. Az adásvétel során az eladó köteles a vevot az áruba bocsátott terméket illetoen közölni, hogy a termék a saját tulajdona, vagy rendelkezésre tudja bocsátani, továbbá köteles a vásárlóit a termék értékérol, márkájáról, tulajdonságairól, állapotáról, hibáiról, származásáról, átvételi lehetoségeirol, szállításáról kimerítoen és a valóságnak megfeleloen tájékoztatni és ezt a vevo köteles az érvényes licit megtételét követoen kifizetni és átvenni. Amennyiben ezt nem teszik meg, a terméket kínáló fél (eladó) vagy a licitáló fél (vevo) a sértett álal büntetojogi felelosségre vonható.


3. Szolgáltató felelosségvállalása és szerepe

Az Numis.hu ill. a Szolgáltató nem vállal felelosséget az aukciós rendszer hibáiból, a technikai eszközök meghibásodásából, vagy emberi mulasztásból eredo bárminemu kárért.
Nem vállalunk felelosséget az Numis.hu oldalra felkerülo tartalmak sérto- , vagy uszító mivoltára, ellenben fenntartjuk a jogot bármely cikk (terméklap), terméklapon történo kérdések és válaszok, üzenofal hozzászólás, vagy felhasználó felszólítás és indoklás nélküli eltávolítására a rendszerbol.
Az eladott termékek pénzügyi teljesítése, átadása a Medi-Tuksa Bt.-tol függetlenül, a felhasználók megállapodásának megfeleloen zajlik. Ebbol kifolyólag a meghirdetett termékek valódisága, típusa, minosége, biztonsága és legalitása felett a Medi-Tuksa Bt.-nek nincs ellenorzési lehetosége, nem tudjuk biztosítani a termékek létezését, nem tudjuk biztosítani az eladókat a vásárlók megvételhez szükséges pénzeszközeinek meglétérol, illetve a felek valódi és komoly csereszándékáról. Ez kizárólag a felhasználók felelossége és feladata. Felhasználók (eladó és vevo) tudomásul veszik, hogy Medi-Tuksa Bt. nem vesz részt a felek közötti vitákban, nem foglal állást és mentesül mindennemu, a vitával összefüggo kártérítéstol és követeléstol.
Mivel az Numis.hu a vevok és az eladók között kizárólag közvetíto szerepet vállal, a Felhasználók között történo tranzakciókban nem vesz részt, továbbá nem vállal felelosséget a portálon megjeleno tartalomért. Felhasználó tudomásul veszi, hogy jogszabályokat sérto tartalmakat nem helyezhet el az oldalon, vagy az általa megjelentetett tartalommal összefüggésben felmerült kárért a felelosség kizárólag Felhasználót terheli. Szolgáltatónak joga van a jogsérto vagy jogellenes tartalmakat archiválni és a portál oldalairól törölni.

4. Aukció indítása, kereskedés

4.1. Aukciót indíthat az a felhasználó, aki

A regisztrációt sikeresen befejezte. E jogosultsággal részt vehet a Medi-Tuksa Bt. által muködtetett Numis.hu online aukciós portálokon aukció indításában és terméklapok feltöltésében.

4.2. Aukció indítása

4.2.1. Kategória lista

Aukcióindításkor a meghirdetetni kívánt terméket vagy szolgáltatást a legjellemzobb kategóriájában lehet elindítani. Egy aukciót ill. terméket csak egy kategóriában lehet hirdetni. A téves kategóriában meghirdetett aukciók esetén a Szolgáltató jelzi az eladónak, hogy helyezze át a terméket a megfelelo kategóriába, a termék adatlapjának módosításával. Amennyiben a Felhasználó nem talál megfelelo kategóriát a terméke helyes megjelenítéséhez, kérheti a portál adminisztrátorától a kategória lista bovítését. Ha Felhasználó nem tesz eleget a Szolgáltató késérének, Szolgáltatónak joga van a terméklapot lejárt státuszba helyezni vagy törölni.

4.2.2. Megnevezés

Aukción csak konkrét, jól meghatározható termék vagy szolgáltatás hirdetheto meg. Eladó köteles a termék, vagy szolgáltatás megnevezését egyértelmuen, mások számára könnyen érthetoen megfogalmazni.
Javasoljuk internacionális megnevezés használatát, ugyanis a termékek megnevezése nem kerül automatikusan fordításra.

4.2.3. Ár

A portálon meghirdetett termék vagy szolgáltatás ára, minden esetben bruttó árnak kell lennie. A Felhasználó (eladó) a terméklapon feltuntetett árat szabadon határozhatja meg.

Ez lehet: fix ár, villámár, minimál ár, de indíthat aukciót ezen behatárolható árak megadása nélkül is 1 Ft-os kikiáltási árral. A meghirdetett áru árát, a terméklapon nem megengedett, egyéb aránytalan többlet költségekkel terhelni.

4.2.4. Mennyiség

Az aukció indítható hagyományos aukcióként 1 db termékre, vagy holland aukcióként több db azonos termékre.
Tilos olyan aukció indítása, amelynél a meghirdetett mennyiség nem számosítható. Úgynevezett LOT aukciók is indíthatók, amely esetén nagyobb darabszámú tétel kerül árverésre de egy termékként, az ilyen aukciók esetén kérjük a megnevezésben a LOT szó használatát.

4.2.5. Részletes leírás

Az aukció leírásában a Felhasználó a meghirdetett termékkel kapcsolatos termékre jellemzo ismertetot helyezheti el, illetve hogy az adott szolgáltatás milyen feltételekkel veheto igénybe az aukción feltüntetett áron.
Felhasználó a leírásban csak a felajánlott karakter készletet és formázási lehetoséget használhatja.
Nem lehet a terméklapon, az üzenofalon vagy bármely más a többi felhasználó számára is elérheto helyen személyes adatokat (saját címet, email címet, telefonszámot, elérhetoséget tartalmazó weboldalt, vagy ilyenre mutató webes hivatkozást, linket, vagy linket más piactereken futó aukciókkal, a numis.hu oldalon kívüli eladásaival kapcsolatos hirdetést, vagy utalást megadni)!
Ugyanez vonatkozik a terméklaphoz kapcsolódó kérdésekre és a kérdésekre adott válaszokra.
A szabálytalan aukciókat a Szolgáltatónak joga van figyelmeztetés nélkül módosítani vagy eltávolítani.

4.2.6. Képek

Az aukcióhoz olyan kép mellékelheto, amely konkrétan a meghirdetett terméket ábrázolja. Amennyiben nem konkrétan a meghirdetett termékrol készült a fotó, akkor ezt a tényt a terméklapon külön jelezni kell. Nem mellékelheto az aukcióhoz olyan fénykép, amelyen más weboldal, kereskedés, gyártó megnevezése, címe, telefonszáma, logója, található. A képek továbbra is a Felhasználó tulajdonában maradnak, annak tartalmáért és valódiságáért Szolgáltató semmiféle felelosséget nem vállal.

4.2.7. Szállítás

Felhasználó feltüntetheti a szállítás várható idejét és a szállítási feltételeket, annak várható díjait az ennek megfelelo mezokben.
Szállítási mód és költség:
- Személyes átvétel esetén indokolt esetben maximum csomagolási költség számítható fel.
- Aukción értékesített termék abban az esetben sem küldheto e-mail útján, ha egyébként letöltheto lenne az interneten keresztül. A terméknek mindenképpen fizikai formát kell öltenie (pld. CD, DVD, pendrive stb.), ezek az adathordozók szolgálhatnak az értékesíteni kívánt szellemi termék tárolására, a vevohöz ezen formák valamelyikén juttatható el. Erre az esetleges átadási viták elkerülése miatt van szükség
- A Felhasználó nem jelölhet meg irreálisan magas szállítási költséget, amellyel az egyébként alacsonyan tartott eladási árat próbálná kompenzálni.

Szállítási határido

Szállítási határido feltüntetése nélkül, az aukció lezárását követoen, az eladónak a meghirdetett terméket a vevo részére, közös megállapodás alapján kell rendelkezésre bocsátania. Az eladó a vevot nem kötelezheti irreális szállítási költségek megfizetésére.

4.2.8. Licitálás, vásárlás,

Amennyiben a vásárló egy aukcióra érvényes licitet tesz, ezt az aukció idotartama alatt nem vonhatja vissza.
Az aukció sikeres lezárásával létrejön a két fél között szerzodés jön létre az adás-vétellel kapcsolatban,az abban-, és az aukciós szabályzatban foglaltakat mindkét fél köteles elfogadni és végrehajtani.

4.2.9. Licit visszavonása, törlése

A Ptk. 211. §-a szerint - az érvényes ajánlatot tevo Felhasználó, mint vevo az aukció zárásáig az ajánlatához kötve marad, mivel az aukciós szolgáltatás jellegébol kifolyólag az ajánlati kötöttség kizárása nem lehetséges. Az ajánlati kötöttség idotartama az aukció idotartamával egyezik meg.
Licit visszavonására csak az eladó és a vevo együttes kérésére a Szolgáltató által történhet, kizárólag aktív aukció esetén, de a Szolgáltató erre nem kötelezheto.

4.2.10. Vételi ajánlat teljesítése

Amennyiben a vásárló érvényes licitje a minimálárat meghaladta és övé az érvényes legmagasabb licit az aukció zárásának pillanatában, akkor megnyerte az aukciót.
Az aukció lezárását követoen az eladó és a vevo között szerzodés jön létre. A szerzodésben foglaltakat mind a vevo, mind az eladó köteles teljesíteni és betartani, vagyis az eladó köteles a felkínált terméket/szolgáltatást a kialakult leütési áron a vevonek értékesíteni, a vevo pedig köteles a terméket/szolgáltatást ezen a leütési áron megvenni és átvenni/igénybe venni. Amennyiben a vevo a terméket nem veszi át, a szolgáltatást nem veszi igénybe és ezt az eladó a Numis.hu-nak jelzi, a Numis.hu jogosult a vevo felhasználói hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni, addig, ameddig a tranzakciót (pl. az adásvételt) az eladó sikeresnek, vagy teljesítettnek nem igazolja vissza.

4.2.11. Kapcsolatfelvétel

A lezárt aukció után a Szolgáltató az aukcióban résztvevo mindkét félnek eljuttatja egymás, az aukciós portálon megadott elérhetoségeit.
A Szolgáltató a kapcsolatfelvétel meghiúsulása miatt nem teheto felelossé. A kapcsolatfelvétel határidejérol a felek maguk rendelkeznek.

4.2.12. Visszajelzések, partner értékelése

Az értékelések az adás-vétellel kapcsolatos megelégedettséget jelzik egymás között. Az értékelés típusa lehet pozitív, negatív vagy semleges. Amennyiben az adásvétellel elégedett, akkor pozitív visszajelzéssel élhet, amennyiben bármilyen probléma felmerülne akkor semleges, vagy negatív értékelést adhat, ezt bovebben is kifejtheti a megjegyzés rovatban, kivéve mások jó hírét kockáztató, rágalmazó megjegyzéseket. A megjegyzés nem tartalmazhat külso oldalakra mutató linkeket, vagy linkelt képeket, videókat, animációkat, valamint tiszteletben kell tartani a felek anonimitását.
Az értékelések késobb nem változtathatóak.
A nem megfelelo szövegezésu értékeléseket a Szolgáltató indoklás nélkül módosíthatja.

5. Díjak, számlázás

5.1. Az Numis.hu ingyenes szolgáltatásai:
- regisztráció,
- korlátlan számú aukció indítása,
- minimálár használata,
- felhasználói fiók fenntartása,
- email ismertetok és hírlevelek fogadása, levelezés,
- vásárlás, licitálás,
- képgaléria használata a terméklapokhoz csatoltan

5.2. Az Numis.hu díjköteles szolgáltatásai:

Az alábbi szolgáltatások igénybevétele díjköteles:
- A lezárult licit és fix áras adás-vétel sikeres adásvételnek minosül. A sikeres adás-vétel után a Szolgáltató a kézikönyvben található díjtáblázat alapján értékesítési jutalékot számol fel. A jutalékfizetés alól mentesül az a sikeresen befejezett licitálás de az áru vagy szolgáltatás átadás-átvétele nem történt meg. A sikertelenség okát az eladónak írásban kell közölnie a Szolgáltatóval, az aukció azonosítójának megküldésével, a vevot negatívan kell értékelnie, a sikertelenség okának pontos megjelölésével, és a felszámított díj számlájára való visszaírását kérnie. Ezen sikertelenség tényét a Szolgáltató vizsgálhatja és felülbírálhatja. A Szolgáltatás ellenorizheti az adás-vétel meghiúsulásának tényét, és a valótlan tényeket állító tényeket állító Felhasználót kizárhatja.
- A számlázási idoszakban sorozatosan eloforduló sikertelen tranzakciók résztvevoit a Szolgáltató szankcionálhatja.
- A díjköteles szolgáltatások listája az Numis.hu kézikönyvében lévo díjtáblázatában található, amely a felso menüsorban a Kézikönyv címen vagy jobb oldalon a Segítség oszlopban érheto el, az Eladás kategóriában. A Szolgáltató jogosult a díjak módosítására és vállalja, hogy a változás hatálybalépését megelozoen 15 nappal közli a Felhasználókkal.

5.3. Díjfizetés menete

A Szolgáltató folyamatos nyilvántartja, a felhasználók sikeres adás-vételeit és a díjköteles szolgáltatások igénybevételének díjait. Ezen adatokat a Felhasználó folyamatosan nyomon követheti a SAJÁT OLDALAM/Saját Profilom/Kapott számlák és a Fizetendo díjak menüpontokban.

5.4. A számlázás

A Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások után fizetendo díjak, valamint a beérkezett befizetések folyamatosan nyomon követhetoek a regisztrált felhasználók számára a SAJÁT OLDALAM/Saját Profilom/Kapott számlák menüpontban.
Az aktuális szolgáltatási díjakat az Numis.hu rendszere az aukció elindítását követoen azonnal kiszámítja és a SAJÁT OLDALAM/Saját Profilom/Fizetendo díjak között részletezve az aktuális egyenleget összegezve feltünteti.
Amennyiben a Felhasználó számlatartozása túllépi az 1.000,-Ft-ot , Szolgáltató számla információs e-mailt küld a számla befizetéséhez szükséges információkkal a Felhasználóinak a fizetés összegérol, a fizetési határidorol.
A számla letöltésének módja a SAJÁT OLDALAM/Saját Profilom/Kapott számlák menüben történhet, amely minden Felhasználó számára díjmentesen rendelkezésére áll. Felhasználónak külön kérésére papír alapú számlát is kiállítunk, ezt a Szolgáltató elkészíti és a Felhasználó részére postai úton kiküldi, amelynek költsége 300,-Ft, a számla címzettjét terheli.

6. Díjfizetés

6.1. A számla kiegyenlítése

A számla kiegyenlítése banki átutalással lehetséges.
Felhasználó a számlázást megelozoen, vagy attól függetlenül is kiegyenlíteni tartozásait, amelynek jóváírása az összesíto egyenlegében szerepelni fog , a Szolgáltató (Medi-Tuksa Bt. ) CIB Banknál vezetett 11100403-22120498-35000008 számú bankszámláján történo jóváírást követoen.
A Felhasználó köteles feltuntetni a megjegyzés rovatban, Felhasználónevét és a számla sorszámát. Ennek hiányában a befizetett összeg nem kerül jóváírásra a Felhasználó számláján. Szolgáltató a megfelelo adatok hiányában beérkezo befizetések eredetét nem vizsgálja.
Amennyiben 5 banki munkanap elteltével sem kerül jóváírásra Felhasználó számláján a befizetett összeg, a Felhasználó köteles a befizetés tényérol, és annak adatairól Szolgáltatót e-mailben értesíteni, ellenkezo esetben a számlatartozás ki nem fizetésébol eredendo további szankciók foganatosításától Szolgáltató nem tud eltekinteni. Szolgáltató csak e-mailben fogad el reklamációt és csak a bizonyítási eljárás pozitív kimenetelét követoen kerül a kérdéses összeg jóváírásra a Felhasználó számláján.

6.2. A nem fizeto felhasználók szankcionálása

Amennyiben a Szolgáltató által kiküldött számla rendezése nem történik meg a számlán jelzett fizetési határido lejártáig, az Szolgáltató 7 napon belül elektronikus fizetési felszólítást küld a nem fizeto felhasználónak e-mailben, az új fizetési határido megjelölésével. Az elküldött felszólítás teljesítésének elmaradása esetén, a Szolgáltató további fizetési felszólításokat küld, amennyiben ezek ellenére sem történik meg a fizetés, a Szolgáltató a Felhasználó jogosultságát az Numis.hu oldalán korlátozhatja. A második fizetési felszólítás fizetési határidejének lejártát követoen a kérdéses kötelezettség és a számla kiállítása óta igénybevett szolgáltatások és díjak értéke, a be nem fizetett számla összegéhez hozzáadódik és automatikusan a Szolgáltató követelésbehajtó partnereihez kerül át a PTK szerinti behajtásra, az ezzel kapcsolatos plusz költségek a Felhasználót terhelik.
Ezzel egy idoben a Felhasználói fiókja, összes futó és lejárt aukciói törlésre kerülnek a rendszerbol.


7. Tiltott tartalmak, szolgáltatások, termékek

A Szolgáltatás használatával tilos bármely olyan tartalom megjelenítése, olyan termék adásvétele és hirdetése, vagy olyan szolgáltatás hirdetése, amely bármilyen módon a hatályos jogszabályokba ütközik, vagy trágár, sérto, gyulöletkelto, félrevezeto lehet.

8. Jótékonysági aukciók

Jótékonysági aukciót csak Szolgáltató indíthat.

9. Portál használatának általános szabályai, levelezés, moderálás

Amennyiben a meghirdetett aukcióra érvényes licit érkezett, az aukciót törölni nem lehet. Az aukció során érkezett liciteket az eladó nem törölheti, kivételes esetben a Szolgáltató e-mailes kérés után ezt megteheti, de nem kötelezheto.

Az aukció lezárását megelozoen az numis.hu aukciós felületén, a terméklapon, a fórumban vagy bármely más a többi felhasználó számára is elérheto helyen személyes adatokat (saját címet, email címet, telefonszámot, elérhetoséget tartalmazó weboldalt, egyéb webes hivatkozást, linket, bankszámla számot és egyéb adatot) megadni tilos!


10. Személyiségi jogok védelme

A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsörangú követelmény, ezért a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait csak az adatkezelési szabályzatban foglalt külsö szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetové.

A Felhasználóról a Szolgáltató által nyilvántartott adatok, a Szolgáltató által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a felmerülö kérdések, viták megoldása esetén. A regisztrálás alatt a Felhasználó átnézheti és megváltoztathatja a megadott információkat. Ha a Felhasználó megváltoztatja adatait, a Szolgáltató az adatvédelmi szabályzata alapján, a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja korábbi adatait.

A Numis.hu a magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfeleloen esetenként együttmüködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek megkeresésére a Szolgáltató köteles a szükséges és rendelkezésre álló személyi azonosító adatokat, információkat kiadni.

 

Adatvédelmi Tájékoztató

 • Szolgáltató az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tárolja, és attól eltérő módon nem használja fel.
• A Szolgáltatással összefüggésben az Szolgáltató által végzett adatkezelés célja, a Szolgáltatás biztonságos formában történő nyújtása.
• A felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, tehát az adatszolgáltatás a Szolgáltatás keretén belül minden esetben önkéntes. A regisztrációval a felhasználó hozzájárul, hogy adatait Szolgáltató rögzítse.

• Felhasználó írásban, az Szolgáltató e-mail címére elküldött levélben kérheti fiókja megszüntetését.
• Szolgáltató nem dolgoz fel faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is.

 • A Szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek.
• Szolgáltató megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.
• A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért.

• A regisztrációt anoním módon is igénybe lehet venni, felhasználónév használatával, valamint választott név és cím megadásával.

• Szolgáltató regisztrált látogató kérésére bármikor felvilágosítást nyújt a kezelt adatokról, azokat a felhasználó on-line bármikor megtekintheti.

 

Adatvédelmi Nyilatkozat

A numis.hu portál Szolgáltatója kijelenti, hogy a felhasználók adatait a legnagyobb körültekintéssel kezeli, eleget téve az adatkezelési alapelvek követelményeinek. Harmadik személy számára nem adja ki, kivételt képeznek ez alól azok az esetek melyek a szolgáltatás céljaként az adatok megosztását valósítják meg, vagy bármely hatóság kifejezett írásos kérésére.
• Jelen adatvédelmi nyilatkozat az összes Szolgáltató által üzemeltetett portálcsoportba tartozó lapra, domainre vonatkozik.
A Nyilatkozat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:
• A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
• Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
• A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések;
• Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény;PayPal Árverés.wyw.hu Keresned sem kell! Piachirek.hu Forintportal.hu
Page generated in 0.0035 seconds.